Training Advies Coaching Mediation | Morpho |

 

Communicatie in vorm

Morpho - training, coaching, advies, mediation

 


Welkom bij Morpho

Wij zijn een slagvaardig en flexibel bureau voor training, organisatieontwikkeling, coaching en mediation. Wij faciliteren oplossingen in plaats van ze aan te dragen.
Belangrijke opdrachtgevers zijn gemeenten, overheidsinstellingen, (jeugd)zorginstellingen en verschillende grotere commerciële bedrijven.

 

Morpho trainersopleidingen

Een belangrijke expertise van Morpho is het opleiden van trainers en opleiders. Morpho doet dat zowel op open inschrijving als incompany. Deelnemers wordt geleerd kennis te ontsluiten in plaats van aan te reiken. In het programma staan belangrijke trainerscompetenties centraal, zoals non-defensiviteit en het werken aan veiligheid en vertrouwen. Ook de rol van de trainer in het organisatieadviesveld komt aan bod. Voor vakexperts, zoals docenten die competentiegericht moeten gaan werken, of professionals die kennis moeten gaan overdragen, kan de opleiding een waardevolle stap betekenen. Ook voor leidinggevenden kan de opleiding interessant zijn. Het traject bestaat uit 3 blokken van 3 dagen, te weten:

  1. persoonlijke effectiviteit en trainersvaardigheden
  2. didactiek
  3. groepsdynamica

De mogelijkheid bestaat om na het basisprogramma een verdiepend programma te volgen, gericht op het uitvoeren van een proeftraining. Voor meer informatie, uitvoeringsdata en/of inschrijving, neem contact op!

 

Trainingen grondhouding voor handhavers

Morpho werkt momenteel voor de gemeente Rotterdam aan grondhoudingsaspecten van gemeentelijke handhavers. Binnen de opleiding voor stadstoezichthouders wordt competentiegericht gewerkt aan de visie-elementen rondom hoogwaardig handhaven. Deelnemers leren preventief te handhaven, met overtuigingskracht als kerncompetentie.
Voor meer informatie,  neem contact op!

 

Agressiemanagement voor de jeugdzorg

Morpho implementeert momenteel binnen verschillende jeugdzorginstellingen agressiemanagement. Gekoppeld aan een behoeftenanalyse wordt een totaaloplossing aangereikt. Een driedaags teamgericht trainingsprogramma vormt daar een belangrijk onderdeel van. De eisen van de arbeidsinspectie voor organisaties waarvan de medewerkers geconfronteerd (kunnen) worden met agressie op de werkvloer, bepalen mede de context van de trainingen.
Voor meer informatie,  neem contact op!